Menu

:: DEFINICIÓ DELS BLOCS TEMÀTICS ::

Ciutadella, Ciutat Educadora des de l’any 1999, compta, des del 2004, amb el Projecte de Ciutat, que comprèn sis línies estratègiques. Aquestes són, per al programa educatiu Obrint Portes i des de fa deu anys, els principals objectius a treballar.

CIUTADANIA PARTICIPATIVA

Tallers i activitats que promouen una ciutadania activa, crítica, responsable i oberta a la diversitat.

CIUTADANIA I FORMACIÓ

Tallers i activitats que faciliten eines i instruments per prendre consciència de la necessitat de formar-se al llarg de la vida.

CIUTADANIA SOLIDÀRIA

Tallers i activitats que fomenten els valors de civisme, convivència i solidaritat, a partir del respecte a la diferència i el treball per unes relacions humanes més justes i equilibrades.

CIUTADANIA SOSTENIBLE I SALUDABLE

Tallers i activitats que ajuden a harmonitzar-se un/a mateix/a amb la biosfera i amb els altres, i a promoure la sostenibilitat i els hàbits higiènics i saludables.

CIUTADANIA CULTURAL

Tallers i activitats que potencien el desenvolupament integral de les persones en l’àmbit de la cultura, l’art, la creativitat, la imaginació i les opcions de lleure.

CIUTADANIA I ESPAI URBÀ

Tallers i activitats que apropen l’entorn urbà i la vivència que tenim d’aquest, entenent que aquest és el nostre propi espai vital.