Menu

:: La clau de l’educació, una responsabilitat comunitària! ::

Com sabeu, parlar de l’Obrint Portes és parlar de l’educació a la ciutat, dels recursos municipals, del treball de les entitats, de les preocupacions socials i educatives comunitàries actuals. És, en definitiva, parlar de responsabilitats i compromisos amb la ciutat, dels ciutadans amb el seu entorn des d’una perspectiva inclusiva. La tasca de les administracions és assegurar i millorar la qualitat de vida dels ciutadans, assolir uns drets i deures per a totes les persones, generar uns recursos mínims per a aquells que més ho necessiten... I aquests grans reptes van lligats, també, al fet de poder desenvolupar el dia a dia dins la comunitat, tot compartint una sèrie de valors; valors bàsics que ens permetin en la vida comunitària un espai de gaudi humà.

Val a dir -i bé que ho coneixeu els centres educatius- que els valors han de ser un treball transversal en totes les matèries de coneixement. Ara bé, els valors no els podem relegar a lliçons dins les aules o a un espai definit com són les escoles, perquè si no sabem que ben pobres en serien els resultats. Cal que el treball a les aules sigui una experiència traslladable a la ciutat, extensiva a la comunitat. Les accions que realitzen les entitats i associacions locals, lligades a diversos objectius i valors, són un exponent a tenir en compte, són recursos que ens poden complementar la tasca educativa de les escoles; així com també n’haurien de ser un altre reforç els compromisos i les actuacions que pren la comunitat vers els reptes que encara ens queden per assolir a la ciutat. Entenem per educar, per tant, una missió dins el conjunt de la ciutat, que s’ha de desenvolupar en els seus àmbits més amples, com ho són també el fet d’aprendre a viure i a ser.

El programa d’aquest any, seguint en la línia dels darrers anys, ofereix tant tallers de les entitats que fan feina al municipi, que van des del medi ambient fins a la prevenció de consums de drogues, així com tallers organitzats des de l’Àrea d’Educació, que tracten des de la creativitat fins al treball amb les emocions, o dels distints serveis municipals...

Durant aquest passat curs, des del Consell Municipal d’Educació, vam crear una comissió de treball específica per definir les actuacions de caire educatiu que calia impulsar des de l’Ajuntament. Es tracta d’accions entre les quals aquest programa n’haurà de ser un dels protagonistes. El treball de la comissió és incipient i encara necessitarem treballar-hi durant aquest curs, però ja apunten iniciatives que redefiniran un programa que ja havia acomplert la primera dècada. De possibilitats i línies de treball, n’hi ha moltes; ens falta millorar la coordinació amb els centres, apostar per projectes temàtics integrals a desenvolupar conjuntament, no dispersar recursos, potenciar les accions dels alumnes amb incidència a la ciutat, potenciar les activitats pràctiques amb la ciutat com a protagonista... I tot aquest treball, desenvolupant una sèrie de valors i horitzons que assumim que han d’anar lligats a la definició de la nostra ciutat.

La participació dels distints actors: alumnat; educadors i educadores, mestres i professorat; entitats i associacions; serveis municipals i responsables polítics; ciutadania en general; mitjans de comunicació... és imprescindible per tal de definir un horitzó clar a la nostra ciutat. I l’horitzó també passa per tenir clars conceptes com ara la interculturalitat, la salut, la convivència, la tolerància, la igualtat entre gèneres, la importància del medi ambient...

L’educació durant dècades ha permès trencar moltes utopies, fer-les una realitat, i el repte que tenim al davant ara és el d’assolir-ne més. Tanmateix, sabem que les capacitats educatives hi són més que mai, sols cal reunir els esforços necessaris. La ciutat ha de ser educadora i transformadora, i les escoles en sou clau dins aquest procés.

Esperam que els tallers d’aquest nou Obrint Portes siguin del vostre interès, així com confiam que comptarem amb la vostra participació durant el procés iniciat de revisió de les propostes educatives a la ciutat.

Sols em queda desitjar-vos que tingueu un molt bon curs escolar!


Magí Muñoz Gener
Regidor d’Educació i Serveis Socials
Ajuntament de Ciutadella de Menorca