Menu

. Jo redueixo, tu reutilitzes, ell recicla... entre tots feim Mestral.

Sessions:
Lloc: Taller Mestral (C/ Fusters, 27-POICI)
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Responsable/s
Mestral-Càritas  
Descripció
Visita al projecte d'inserció social i laboral de Mestral, i també a la botiga de segona mà, per tal de conèixer els diferents tallers de recuperació i de reutilització de fusteria i roba. Explicació sobre les 3 R i el consum responsable.
Objectius
- Mostrar la tasca ambiental i social que Mestral desenvolupa a Menorca.
- Sensibilitzar els alumnes davant les persones amb dificultats socials.
- Introduir la problemàtica que poden provocar els residus.
- Introduir les 3 R i el consum responsable


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Els residus i la seva problemàtica. Reduir, reutilitzar, recuperar, reciclar, restaurar; riquesa, pobresa. Segona mà. El consum alternatiu.
Actituds:
consum responsable
Metodologia
Abans:
No és necessària cap feina prèvia, ja que els conceptes de les 3 R s'expliquen durant la visita.
Durant:
El descobriment i la informació seran els conductors de l'aprenentatge. L'alumnat podrà interactuar amb els diferents membres de l'equip de Mestral.
Després:
Es lliurarà un quadern de treball sobre l'activitat (Reutilitza amb Mestral), adaptat a l'edat de l'alumnat. Amb aquest, es podrà avaluar l'assoliment dels objectius.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Quadern de treball 
 Instal·lacions de Mestral
Observacions