Menu

. Una història de vida

Sessions:
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Càritas  
Descripció
L'activitat consisteix en una explicació en primera persona d'en Joachín, un mestre de primària senegalès que va haver de marxar del seu país per millorar la seva situació econòmica. La seva filla petita estava malalta i amb el seu sou no arribaven per viure i pagar els medicaments. Així que va venir a Europa amb l'esperança de trobar unes millors condicions econòmiques que les que li oferia el seu país. Així, en Joachín ens explica com ha estat la seva arribada, el coneixement d'una llengua i un país diferents als seus i com ha anat sobrevivint a aquesta situació.
Objectius
L'objectiu d'aquest taller és que els al·lots escoltin en primera persona una història d'una persona que ve d'un altre país i de les coses que ha hagut de fer per poder sortir endavant en un país nou, amb uns costums i una llengua tan diferents als seus. Es tracta de potenciar valors com l'empatia, la solidaritat i la capacitat d'escolta en els alumnes.

Continguts
Conceptes:

Procediments:
El contingut del taller és un power point que s'ha preparat des de Càritas, on s'explica tot el procés d'en Joachín, des que va sortir del seu país fins al dia d'avui. Un cop explicat el power, els alumnes pregunten directament a ell els dubtes o les qüestions que vulguin resoldre. D'aquesta manera, s'obre un debat molt interessant i real del fet migratori, defugint dels prejudicis que, sovint, tenim en aquest tema.
Actituds:
Els valors educatius més importants que es volen potenciar en aquest taller són la capacitat de posar-se en la pell d'una altra persona i la de veure les coses des d'una altra prespectiva, ja que ens ajuda a obrir la nostra ment i a ser millors persones en el món que ens envolta; a ser solidaris amb persones que estan passant per moments difícils i, sobretot, a veure'ls com persones iguals a tu, no com quelcom inferior.
Metodologia
Abans:
La metologia és pràctica i participativa, i dóna peu al debat i a una reflexió posterior que facilita l'aprenentatge d'habilitats socials per a l'alumnat que l'ajudaran a assolir una bona intel·ligència emocional.
Durant:
La sessió té una durada de 50 minuts, aproximadament, en una aula amb ordinador i pantalla. Primer hi ha una part expositiva i després ja s'obre el debat.
Després:
La tècnica que ha preparat el taller indica que seria bo fer una feina prèvia a l'arribada d'en Joachín, perquè els alumnes estiguin situats i sàpiguen una mica què es trobaran el dia de la sessió. És una manera de fer-los reflexionar perquè ja tenguin un discurs més elaborat del que és el fet migratori. Càritas té una carpeta didàctica que pot ajudar el mestre a donar pistes de com es pot treballar el fet migratori. Si us posau en contacte amb la responsable del projecte, es pot quedar amb antelació i repartir aquestes carpetes didàctiques entre l'alumnat.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Carpeta didàctica 
Aula amb ordinador i pantalla 
Observacions