Menu

. El nostre amic el policia

Sessions:
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P5
Responsable/s
Policia Local  
Descripció
Introduir els fillets en el món del trànsit i de la nostra feina
Objectius
Fer conèixer al fillet el policia local. Fer-los conèixer els principals senyals i les normes de trànsit

Continguts
Conceptes:

Procediments:
Trànsit
Senyals
Pas de vianants

Actituds:
Educació viària
Respecte
Metodologia
Abans:
Pas de vianants
Forma dels senyals

Durant:
2 sessions, una teòrica i l'altra pràctica.
Després:
Senyals de trànsit
L'espai urbà
La via urbana
(Posar-ho en pràctica a les sortides escolars)
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
DVDReproductor
Observacions