Menu

. Empra bé el carril bici

Sessions:
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 2
Responsable/s
Policia Local  
Descripció
Utilització correcta del carril bici a Ciutadella.
Objectius
Que els fillets que van a escola amb bicicleta sàpiguen utilitzar de manera correcta, i amb responsabilitat i educació la xarxa bici de la ciutat.

Continguts
Conceptes:

Procediments:
Xarxa bici
Bicicleta
Carril
Ciutat

Actituds:
Donar a conèixer a l'alumnat l'existència del carril bici i de la seva importància.
Metodologia
Abans:
Pràctica: L'alumnat, en companyia del professorat, hauria d'haver fet una sessió pràctica pel carril velo, per així poder avaluar i respondre els dubtes de l'alumnat sobre la xarxa.
Durant:
2 sessions teòriques i participatives
Després:
Si es fan sortides de grup reduïdes, s'han de seguir els consells dels professionals.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
informàticreproductor
Observacions
És molt important la feina prèvia abans de la nostra activitat.