Menu

. "Els Jocs del Museu"

Sessions:
Lloc: Museu Municipal de Ciutadella. Plaça de sa Font, s/núm.
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Descripció
L'activitat disposa de dues parts:
1. Visita guiada per l'exposició permanent del Museu
2. Taller
Després de la visita de caire didàctic per l'exposició del Museu, es posaran a prova els coneixements assimilats des d'una vessant més lúdica, mitjançant un joc de taula i amb una reproducció de la peça que més els hagi cridat l'atenció.
Objectius
Conèixer els esdeveniments més importants de la nostra història mitjançant les peces del Museu. Cal tenir en compte que es tracta d'un museu arqueològic que abraça des de la prehistòria fins a l'època medieval islàmica.

Continguts
Conceptes:

Procediments:
Aprofundir en el concepte de "Museu" com a lloc d'aprenentatge i salvaguarda del nostre patrimoni i de la nostra història.
Actituds:
Respecte cap al patrimoni històric i arqueològic a partir del coneixement.
Metodologia
Abans:
Introducció sobre què és un Museu i els conceptes bàsics de la prehistòria i història de Menorca fins a l'època islàmica (etapes)
Durant:
La sessió es divideix en dues parts:
En la primera part es realitza la visita guiada a l'exposició permanent del Museu.
En la segona part es realitza el taller en el qual es posaran a prova els coneixements assimilats durant la visita guiada, mitjançant el joc de taula i la reproducció d'una peça vista a l'exposició.

Després:
Valoració dels conceptes adquirits respecte al Museu i al patrimoni
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
jocs 
Observacions