Menu

. El món dels ocells

Sessions:
Lloc: Canal Salat (Ciutadella)
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Xavi Méndez  
Descripció
Sessió lúdica i didàctica d'anellament científic en un parc de Ciutadella (Canal Salat), on els fillets podran veure i conèixer "in situ" algunes de les diferents espècies d’ocells que podem trobar al nostre poble; així com diferents curiositats del món dels ocells i el seu comportament, com per exemple la migració.
Objectius
- Conèixer les diferents espècies d'ocells que podem trobar dins el poble i a Menorca.
- Conèixer aspectes de la vida dels ocells, com ara: on viuen, què mengen, on dormen, com fan els nius, per què uns ocells es veuen a l'estiu i d'altres a l'hivern, per què migren els ocells...
- Conèixer la relació existent entre els ocells i la resta d’éssers vius.
- Millorar i potenciar entre els fillets l 'estima i la sensibilització cap al món dels ocells en particular i la natura en general, mitjançant el contacte directe amb els ocells.
- Conèixer el perquè de l'anellament científic.
- Conèixer la importància dels ocells i d'altres éssers vius de les zones verdes o parcs als pobles.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Els ocells, espècies, ecosistemes, el medi, parc urbà, migració, hivernada, nidificació, forma del bec segons l'aliment, color de les plomes segons els sexe, l'anellament científic, la ploma, l'ou, el niu, ocells sedentaris... (Els conceptes dependran del nivell escolar del grup.)
Actituds:
El conèixement i la sensibilització.
Metodologia
Abans:
Aquesta activitat d'anellament científic es proposa a les escoles bé com a activitat aïllada independentment del temari que es treballa a l'aula o bé com a activitat d'ampliació de coneixements relacionats amb els projectes o temes que es treballen durant el curs. L'ornitòleg encarregat de l'activitat farà una visita a l'aula, uns dies abans d'aquesta, on introduirà els fillets en el món dels ocells i de l'anellament científic; a més, explicarà què és el que faran i veuran els fillets el dia de l'activitat. Durant aquesta trobada els fillets demostraran els seus coneixements previs sobre el món dels ocells. La durada d'aquesta visita serà d'uns 50 minuts.
Durant:
Els alumnes aniran a una zona del Canal Salat, on un ornitòleg expert haurà preparat una petita estació d'anellament científic per a la captura, l'anellament i el posterior alliberament dels ocells amb l'ajuda dels alumnes. Durant l'activitat, el monitor explicarà en cada moment què s'està fent i per què es fa així,com curiositats dels diferents ocells. Els alumnes participen en tot moment en la identificació de l'ocell, el sexe i l'edat mitjançant guies d'ocells i l'ajuda del monitor. Els alumnes tenen un contacte directe amb els ocells i són ells els encarregats d'alliberar-los. Aquest taller tindrà una durada aproximada de 100 minuts.
Després:
El professorat disposarà d'una fitxa de l'activitat adaptada segons les edats on, a més del resum de conceptes desenvolupats durant l'activitat, trobarà altres activitats per poder realitzar a l'aula segons les edats: qüestionari, mapa conceptual, recerca...
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Material taller
Fitxa activitat 
Observacions
Aquesta activitat s'ofereix a pràcticament totes les etapes educatives, ja que els conceptes, procediments i coneixements que es mostren es poden adequar a les diferents edats i als nivells dels fillets perquè la metodologia és molt participativa i els continguts molt amplis.