Menu

. Vine a conèixer el bosc de la tanca des Pi des Llamp.

Sessions:
Lloc: La tanca des Pi des Llamp (Cra. Cala Morell)
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Xavi Méndez  
Descripció
Es tracta d'una visita didàctica sobre el bosc mediterrani per treballar a l'àrea d'acampada de la tanca des Pi des Llamp.
Objectius
Conèixer de primera mà com és i com funciona un bosc com a ecosistema, el funcionament d'un bosc, la xarxa tròfica, quines espècies trobam al bosc mediterrani, beneficis del bosc.

Continguts
Conceptes:

Procediments:
Bosc, bosc mediterrani, ecosistema, marina, plantes, arbre i arbust, flors, vertebrats i invertebrats, mamífer, rèptil, amfibi, ocell, líquens, la vida al bosc durant les diferents estacions de l'any, el bosc i el clima.
Actituds:
Coneixement i respecte per la natura en totes les seves expressions.
Metodologia
Abans:
L'activitat s'enfocarà en base als programes educatius dels diferents nivells, amb conceptes i explicacions d'acord amb els destinataris i amb l'objectiu d'ampliació de coneixements relacionats amb els projectes o temes que es treballen durant el curs.
Seria molt interessant i enriquidor per als alumnes treballar, abans de la sessió, els diferents temes relacionats amb el taller segons els nivells, a fi de poder ampliar i recordar els coneixements " in situ" durant la sortida.

Durant:
Visita a la tanca des Pi des Llamp. Un naturalista serà l’encarregat de marcar un itinerari per poder observar la flora i, en la mesura que es pugui, la fauna típica del bosc mediterrani, alhora que explica als alumnes les diferents característiques del bosc mediterrani, les plantes que hi viuen i les seves utilitats humanes, la importància del bosc i altres conceptes relacionats.
Després:
El professor disposarà d'una fitxa (segons els diferents nivells) per, posteriorment, poder treballar a l'aula els diferents conceptes tractats durant la sessió mitjançant altres activitats com: recerca, qüestionari, mapa conceptual...
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Fitxa per emplenar durant l'activitat. 
Fitxa per a la feina posterior a l'aula. 
Observacions
L'activitat s’adequarà als diferents nivells dels alumnes i als projectes o temes que es treballen durant el curs. El monitor es posarà en contacte amb el tutor abans de la sessió per conèixer el que s'ha treballat o s'està treballant a l'aula.