Menu

. Una mirada sensible en l'emocionar

Sessions:
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Responsable/s
Patricia López-Sors  
Descripció
Les nostres emocions tenen una funció adaptadora, ja que ens serveixen per donar una resposta a les demandes del nostre entorn. El problema sorgeix quan emocions com la por, la ràbia, la vergonya i totes aquelles que consideram negatives són viscudes com una cosa insuportable i evitades o censurades sistemàticament. Segons sigui la gestió que feim d'aquestes emocions, compliran un paper (adaptador) o un altre (inadaptat) en les nostres vides.
Objectius
Explorar aquests estats emocionals de manera vivencial a través de diferents recursos artístics i terapèutics. Prendre consciència del paper que fan en la nostra vida i les nostres relacions. I així, establir les bases d'un maneig saludable d'aquestes.

Continguts
Conceptes:

Procediments:
Identificar i prendre consciència de les nostres emocions.

Aprendre a expressar i gestionar les nostres emocions.

Contactar amb el cos.

Aprendre a contactar amb les nostres necessitats.

Vivenciar i gaudir el present.


Actituds:
Ecologia emocional
Metodologia
Abans:
El punt de partida és el treball amb les 4 emocions bàsiques: alegria, tristesa, por i ràbia. A través de la connexió amb els aspectes i les qualitats corporals d'aquestes emocions, obtindrem recursos per a vivències d'una manera més plena, fet que ens permetrà millorar el contacte amb nosaltres mateixos i amb els altres. Es lliurarà al professorat material didàctic, a través de correu electrònic, per presentar el taller a l'alumnat.


Durant:
Ronda de salutació, en cercle, asseguts a terra.
Exercicis d'escalfament i consciència corporal.
Dinàmiques guiades, de dramatització i pintura amb música, que ens facilitaran un adonar-me del que estic sentint.

Després:
Us proposam, en aquest format de taller, realitzar una trobada entre el professor i el tallerista, amb l'objectiu d'aprofundir en la dinàmica emocional de la classe i facilitar tècniques i idees que permeten el treball posterior a l'aula.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
retoladors, guix 
paper d'embalar o continu 
equip de música 
altres 
Observacions
Es necessita espai ampli i còmode per poder moure'ns amb llibertat. La sala de psicomotricitat és perfecta. Però si no fos possible, ens podríem adaptar coordinant-nos amb el mestre.