Menu

. Viure amb Drets Humans

Sessions:
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Amnistia Internacional  
Descripció
Activitats de reflexió sobre la Declaració Universal de Drets Humans i les accions que realitza Amnistia Internacional en la seva defensa.
Objectius
- Conèixer la Declaració Universal de Drets Humans.
- Entendre la importància dels drets i de les llibertats fonamentals, i la necessitat d'implicar-se en la lluita per la justícia i per una vida digna per a tothom.
- Reflexionar sobre la interrelació dels drets i sensibilitzar sobre el treball infantil, el dret a l'educació, el dret de no patir maltractaments i a la llibertat d'expressió.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- Coneixement de la Declaració Universal de Drets Humans.
- Comprensió de la importància dels drets humans i del que significa una vida digna.
- Analitzar drets i deures en la nostra vida quotidiana.
- Fomentar l'empatia amb les persones víctimes de les violacions dels drets humans.
- Reflexionar sobre la importància de la resolució pacífica dels conflictes.

Actituds:
Llibertat i justícia.
Metodologia
Abans:
- Dinàmica de grup sobre la no-discriminació i formació de grups de treball.

- Breu explicació sobre els drets humans, durant la qual es projectarà una presentació.

- Treball sobre el conte "Les catifes voladores", basat en la història real d'un al·lot pakistanès que va ser comprat per fabricar estores.

Durant:
- Dinàmica dels punts de colors. 10 minuts.

- Presentació d'Amnistia Internacional i de la seva tasca en favor dels drets humans. 20 minuts.

- Desenvolupament de l'activitat "Les catifes voladores". 30 minuts.

Després:
Activitat didàctica a realitzar per part del professorat a l'aula: "El país imaginari", on el grup podrà reflexionar sobre la idea que els drets acostumen a basar-se en necessitats.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Ordinador
 Projector
Fitxa "Les catifes voladores" 
Declaració Universal dels Drets Humans 
Gomets de colors 
Observacions