Menu

. Recerca de feina

Sessions:
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
PIME Menorca  
Descripció
El taller vol ensenyar la millor manera de começar el procés de recerca de feina.
Objectius
-Preparar els participants per a l'hora de cercar feina
-Eines principals (CV, cartes de presentació...)
-On cercar feina
-Coneixements imprescindibles per afrontar la primera entrevista


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- Amb aquest taller es pretén que l'alumne conegui com està el mercat laboral
-Incidir en els punts febles i forts
-Incidir en les oportunitats i les amenaces
-Entrevistes

Actituds:
-Confiaça
-Autoconeixement
Metodologia
Abans:
Conèixer la situació actual del mercat de feina
Durant:
1a sessió: Conèixer les eines principals per poder accedir al mercat laboral
2a sessió: Entrevista de treball. Punts fonamentals a tenir en compte

Després:
Seguir treballant amb les eines facilitades al taller i seguir concienciant els alumnes de la importància de preparar-se bé les entrevistes
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Ordinador i projector
Observacions