Menu

. El conte el farem tots

Sessions:
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P3
P4
P5
Responsable/s
Julieta Oriola  
Descripció
L'activitat tracta de crear un conte entre tots, partint d'una història base, que té un principi i una fi, però l'únic personatge definit és el protagonista. Tots els altres personatges, el lloc on esdevindran les situacions que viurà el protagonista i els detalls de la història base, tot açò, ho inventaran els nens. La meva feina consistirà a motivarlos per crear un conte, mantenir el fil conductor de la història i dibuixar el conte a mesura que ho anem creant entre tots.
Després el pintarem entre tots amb ceres i, per finalitzar, farem una activitat manual on es crearà en tres dimensions el personatge principal del conte.
Objectius
Incentivar la creativitat i la imaginació dels nens. Exercitar la concentració, l'escolta, l'atenció. Potenciar l'expressió oral i manual. Apropar-los a l'expressió plàstica bidimensional i tridimensional, i que tenguin l'oportunitat d'experimentar la transició d'aquestes dues dimensions a partir d'un mateix motiu

Continguts
Conceptes:

Procediments:
Exercitar la concentració, l'escolta, l'atenció, la creativitat i l'expressió oral i manual.
Actituds:
La creativitat i la imaginació.
Metodologia
Abans:
El conte base es passarà via correu electrònic al mestre, i tindrà com a protagonista un animalet. Es poden ensenyar imatges de referència per donar idees. També es passarà el material que es necessita per a l'activitat manual posterior. El mestre ha de preparar el material de la manualitat.
Durant:
1) Fer el conte.
2) Pintar el conte entre tots.
3) Proposar l'activitat manual i fer-la. Aquesta serà dirigida.

Després:
Fer una activitat manual:
Crear el personatge principal del conte en tres dimensions, amb materials reciclats (cartró de paper de vàter, etc); será una activitat dirigida.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Paper continu blancParet llisa per enganxar-hi paper
Ceres de colors Manley 
Cinta adhesiva 
Material per a la manualitat 
Observacions
És molt important la implicació del professorat, tant a l'hora d'introduir-los en l'activitat com durant i després. D'aquesta forma els nens perceben la importància del taller i així assolim un millor resultat.