Menu

. Cream un mural

Sessions:
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Julieta Oriola  
Descripció
En aquest taller es realitzarà una pintura mural en conjunt.
Ja que la pintura mural ha tingut i té una funció social molt important, propòs que el mur sigui un espai perquè els nens puguin expressar-se, puguin donar la seva visió de l'entorn en què viuen i puguin tenir una experiència plàstica diferent i innovadora.

Objectius
Experimentar amb la tècnica mural. Treballar en equip. Prendre decisions. Reflexionar sobre un tema. Motivar la imaginació i la creativitat. Divertir-se. Construir alguna cosa en conjunt per a tots. Compartir.

Continguts
Conceptes:

Procediments:
L'empatia, el respecte, la presa de decisions, el treball en equip, la imaginació i la creativitat
Actituds:
L'empatia i el respecte.
Metodologia
Abans:
Primer el docent ajudarà a escollir un tema d'interès i després col·laborarà per formar grups de 5 nens.
Durant:
Primera sessió: cada grup realitzarà una proposta, del tema escollit, sobre un paper i amb un material idoni. Després es triarà per votació una proposta, fora de l'hora del taller.

Segona sessió: servirà per pintar el mural, que, anteriorment, serà dibuixat per mi, fora de l'horari del taller.

Després:
Acabar de pintar el mural.
Participar en una exposició de fotografies de tots els murals que es realitzen en una sala cedida per l'Ajuntament de Ciutadella.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Pintura a l'aigua per a paret, acrílic, segellador, pinzells, espatlles, cubs de plàstic, safates de plàstic, etc. Paret de l'escola o taula de fusta o alguna paret de Ciutadella (açò s'ha de demanar)
Observacions
És molt important la implicació del professorat, tant a l'hora d'introduir-los en l'activitat com durant i després. D'aquesta forma, l'alumnat percep la importància del taller i així s'assoleix un millor resultat. Respecte a la duració de cada sessió, es d'una hora; però necessitaré de 30 minuts per dibuixar el mural a la paret o la fusta.