Menu

. El govern de la ciutat. Coneguem l'Ajuntament de Ciutadella

Sessions:
Lloc: Casa consistorial
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Servei Municipal de Protocol  
Descripció
Donar a conèixer l'organització d'un ajuntament i les funcions que compleix en la vida pública d'una ciutat. També es vol donar a conèixer la casa consistorial com a patrimoni historicoartístic.
Objectius
Crear una primera consciència de vida comunitària i de treball per a objectius socials comuns.

Continguts
Conceptes:

Procediments:
Civisme i sentit de pertinença a un poble.
Actituds:
Els valors inherents a la idea de civisme i a la idea de pertinença a un poble.
Metodologia
Abans:
És bo que els mestres i les mestres situïn, prèviament, la qüestió de Ciutadella com a ciutat i Ciutadella com a municipi-ajuntament. A la casa cosistorial, fer una explicació general dels conceptes, o bé per exposició, o bé mitjançant preguntes preparades pels alumnes a l'aula.
Durant:
Es fa al Saló Gòtic, amb una durada de 1/2 hora; i després, sessió de preguntes. I per acabar, visita guiada historicoartística per les dependències de la casa consistorial.
Després:
Queda a la lliure disposició dels professors.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Saló Gòtic
fotocòpies 
Observacions
La disponibilitat, en general, és per als matins dels dies laborals, entre octubre i maig, a pactar amb el centre.