Menu

. "Coneix el cos humà"

Sessions:
Lloc: Museu Municipal del Bastió de sa Font. Plaça de la Font, s/núm.
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Descripció
Taller pedagògic que es realitzarà a les intal·lacions del Museu Municipal. Consistirà en el muntatge, per part del responsable del taller i amb un grup reduït, d'un esquelet humà davant els nens. A mesura que anem muntant les diferents parts del cos, aprendrem el nom dels ossos i la seva posició anatòmica. També aprendrem les diferències morfològiques entre homes i dones, observarem les traces fòssils de diferents malalties sobre aquests i, ja per últim, intentarem identificar fragments d'ossos a partir dels coneixements apresos.
Objectius
Conèixer el cos humà i els ossos que el formen a partir de la pràctica amb un esquelet. Al final del taller els nens podran reconèixer els principals ossos que formen el nostre cos, el seu nom i la seva posició.

Continguts
Conceptes:

Procediments:
La nomenclatura i el reconeixement dels diferents ossos que formen el cos humà i les diferències morfològiques entre homes i dones.
Actituds:
El respecte cap al patrimoni com a mitjà per a transmetre coneixement.
Metodologia
Abans:
Convindria que els nens aprenguessin prèviament els noms del principals ossos que formen el nostre cos. Així, amb el muntatge de l'esquelet, podrien posar en pràctica els coneixements apresos a l'aula.
Durant:
*Els grups de nens han de ser reduïts (entre 10 i 16). Grups desdoblats per poder aprofitar la sessió.
La sessió es divideix en tres parts:
1. Introducció sobre el Museu, finalitat, ubicació, temàtica museu...
2. El grup serà conduït a la zona del taller, on el responsable d'aquest anirà muntant l'esquelet amb l'ajuda dels nens. A mesura que anem muntant l'esquelet, mostrarem cada os als nens perquè el puguin tocar i veure. Tot seguit, els mostrarem les traces d'algunes malalties conservades en diferents ossos del Museu i parlarem de les diferències òssies entre homes i dones.
3. Per últim, dividirem el grup en dos i intentarem identificar alguns fragments d'ossos per tal de posar en pràctica els coneixements apresos durant el taller.

Després:
A determinar en cada cas per les mestres. Possible avaluació dels coneixements adquirits al Museu amb una prova tipus text o un dibuix d'un esquelet on cal assenyalar els noms dels ossos apresos.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
esquelet humà 
altres ossos 
fulls i bolis 
Observacions
El taller s'ofereix per a grups desdoblats. Per tal de poder aprofitar al màxim l'activitat, els grups haurien de ser d'entre 10 i 16 alumnes com a màxim en cada sessió.