Menu

. Esports de raqueta

Sessions:
Lloc: PISTES MUNICIPALS
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
Responsable/s
Àrea Municipal d'Esports   
Descripció
REALITZAR DUES SESSIONS PRÀCTIQUES D'INICIACIÓ AL TENNIS A LES PISTES MUNICIPALS
Objectius
- AFAVORIR QUE ELS FILLETS PUGUIN PRACTICAR NOVES MODALITATS ESPORTIVES QUE DINS EL CENTRE ESCOLAR SÓN DIFÍCILS DE TREBALLAR.

Continguts
Conceptes:

Procediments:
- ELS ELEMENTS TÈCNICS BÀSICS D'INICIACIÓ AL TENNIS.
Actituds:
-LA RELACIÓ AMB ELS ALTRES COMPANYS: COOPERACIÓ, TOLERÀNCIA, RESPECTE...
Metodologia
Abans:
- EXPLICAR ALS ALUMNES EN QUÈ CONSISTIRÀ L'ACTIVITAT.
Durant:
- EL MONITOR HA DE PREPARAR, DIRIGIR I CONTROLAR LA SESSIÓ.
Després:
-VALORAR COM HA FUNCIONAT LA SESSIÓ
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 RAQUETES I PILOTES DE TENNIS
Observacions
- L'ÀREA D'ESPORTS SUBVENCIONARÀ EL COST DE DE 4 AULES PER CENTRE, LA RESTA ANIRÀ A CÀRREC DEL CENTRE . - EL COST I LA CONTRACTACIÓ DEL TRANSPORT ANIRÀ A CÀRREC DEL CENTRE.