Menu

. Activitat de trot

Sessions:
Lloc: HIPÒDROM DE TORRE DEL RAM
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
Responsable/s
Àrea Municipal d'Esports   
Descripció
- DONAR A CONÈIXER UNA MODALITAT ESPORTIVA NOVA I DIFERENT.
Objectius
- DONAR A CONÈIXER LES INSTAL·LACIONS DE L'HIPÒDROM DE TORRE DEL RAM.
- AFAVORIR QUE ELS FILLETS PUGUIN PRACTICAR UN ESPORT TAN DIFERENT COM EL TROT.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- ELEMENTS BÀSICS DE COM CUIDAR EL CAVALL.
- TÈCNICA BÀSICA DEL TROT.

Actituds:
- POTENCIAR LA RELACIÓ AMB ELS ANIMALS, JUNTAMENT AMB EL TREBALL DELS VALORS, COM RESPECTE, TOLERÀNCIA, COOPERACIÓ...
Metodologia
Abans:
- EL PROFESSOR HA D'EXPLICAR QUÈ ÉS L'ESPORT DEL TROT: ORÍGENS I ELEMENTS DIFERENCIADORS.
- EXPLICAR A L'ALUMNE QUÈ S'HA DE FER.

Durant:
- EL MONITOR PREPARARÀ , DIRIGIRÀ I CONTROLARÀ EL DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ.
- EL PROFESSOR HAURÀ DE DONAR SUPORT DIRECTE DURANT TOTA LA SESSIÓ PER TAL DE CONTROLAR EL GRUP.

Després:
- REVISAR I VALORAR COM HA FUNCIONAT L'ACTIVITAT.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 CARRETÓ I CAVALL
Observacions
- L'ÀREA D'ESPORTS NOMÉS SUBVENCIONARÀ L'ACTIVITAT PER A DUES AULES DEL CENTRE ESCOLAR. EL COST DE LA RESTA DE GRUPS ANIRÀ A CÀRREC DEL CENTRE. - EL CENTRE GESTIONARÀ I ASSUMIRÀ EL COST DEL TRANSPORT NECESSARI PER ARRIBAR A LA INSTAL·LACIÓ.