Menu

. Vòlei platja

Sessions:
Lloc: PLATJA GRAN
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
Responsable/s
Àrea Municipal d'Esports   
Descripció
- REALITZAR DUES SESSIONS DE VÒLEI PLATJA.
Objectius
- DONAR A CONÈIXER UNA NOVA MODALITAT ESPORTIVA QUE DINS EL CENTRE ÉS DIFÍCIL DE TREBALLAR

Continguts
Conceptes:

Procediments:
- ELS ELEMENTS TÈCNICS BÀSICS DEL VÒLEI PLATJA.

Actituds:
- MILLORAR LA RELACIÓ AMB ELS COMPANYS A PARTIR DEL TREBALL DE COOPERACIÓ, COL·LABORACIÓ, RESPECTE...
Metodologia
Abans:
- EXPLICAR ALS ALUMNES EN QUÈ CONSISITEIX L'ACTIVITAT.
Durant:
- EL MONITOR HA DE PREPARAR , DIRIGIR I CONTROLAR LA SESSIÓ.
Després:
- REVISAR I VALORAR COM HA FUNCIONAT LA SESSIÓ.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 XARXA I PILOTES
Observacions
- L'ÀREA D'ESPORTS SUBVENCIONARÀ EL COST DE 4 AULES PER CENTRE, LA RESTA ANIRÀ A CÀRREC DEL CENTRE. - L'ACTIVITAT ESTARÀ CONDICIONA A L'ESTAT DE LA PLATJA GRAN (ja que hi ha hagut ocasions en què ha estat impossible poder fer-hi les sessions). -EL COST I LA CONTRACTACIÓ DEL TRANSPORT PER ARRIBAR A LA PLATJA GRAN.