Menu

. Programa d'activitats aquàtiques

Sessions:
Lloc: PISCINA MUNICIPAL
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Àrea Municipal d'Esports   
Descripció

- REALITZAR COM A MÍNIM 10 SESSIONS D'ACTIVITATS AQUÀTIQUES A LA PISCINA MUNICIPAL AMB MONITORS ESPECIALITZATS.
Objectius
- AFAVORIR QUE ELS FILLETS PUGUIN PRACTICAR ACTIVITATS DINS EL MEDI AQUÀTIC, QUE DINS EL CENTRE ESCOLAR SÓN IMPOSSIBLES DE TREBALLAR.

Continguts
Conceptes:

Procediments:

- ELS PRINCIPIS HIDRODINÀMICS BÀSICS: FLOTACIÓ, RESPIRACIÓ, PROPULSIÓ...; JUNTAMENT AMB LES HABILITATS AQUÀTIQUES (GIRS, SALTS....), SEMPRE ADAPTANT-LOS A LES CARACTERÍSTIQUES DEL GRUP QUANT A EDAT I NIVELL.


Actituds:
- TREBALLAR ELS HÀBITS HIGIÈNICS; ACCEPTACIÓ DEL PROPI COS, JUNTAMENT AMB ELS VALORS BÀSICS DE SOLIDARITAT, RESPECTE, COL·LABORACIÓ...

Metodologia
Abans:
- EXPLICAR ALS ALUMNES EN QUÈ CONSISTIRÀ L'ACTIVITAT.


Durant:
- EL MONITOR PREPARARÀ, DIRIGIRÀ I CONTROLARÀ L'ACTIVITAT.


Després:
- REVISAR L'ACTIVITAT I VALORAR COM HA FUNCIONAT.

Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 MATERIAL AQUÀTIC
Observacions
- HORARIS: DL, DC I DV: DE 9.15 A 10.15 h, D'11 A 14 h I DE 15.15 A 16.15 h. DM I DJ: DE 9 A 14 h - L'ÀREA D'ESPORTS SUBVENCIONARÀ DUES AULES PER CENTRE, LA RESTA ANIRÀ A CÀRREC DEL CENTRE ESCOLAR, IGUAL QUE LA CONTRACTACIÓ I LES DESPESES DEL TRANSPORT. - ELS GRUPS DE 1r DE PRIMÀRIA TINDRAN DOS MONITORS; LA RESTA, UN MONITOR. - EL PROFESSOR QUE ACOMPANYI EL GRUP HI HAURÀ DE PARTICIPAR ACTIVAMENT, SI ÉS NECESSARI.