Menu

. Jocs del món

Sessions:
Lloc: Ludoteca Municipal
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Ludoteca Municipal  
Descripció
El taller que presentam pretén treballar l’educació intercultural de manera amena i divertida, seguint dues línies de treball:
1. A partir de materials diversos, els fillets i filletes elaboraran un joc personalitzat de caire intercutural.
2. Experimentar jocs d’altres cultures i/o països, tant jocs semblants als autòctons com jocs diferents als coneguts.
Ambdues activitats estaran adaptades a la franja d’edat de cada grup.
Objectius
- Fomentar el respecte a la diversitat.
- Afavorir el sentiment de grup i de treball en equip.
- Conèixer, a través del joc, expressions culturals d’altres països.
- Vivenciar la interculturalitat com enriquiment personal.
- Desenvolupar la creativitat i les habilitats manuals
- Transmetre els valors de la campanya Juga Net.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- Pràctica de jocs i activitats de diferents cultures.
- Construcció d’un joc o objecte amb característiques interculturals, a partir de materials diversos.
- Comparació de jocs experimentats i formes de jugar d'altres països amb els autòctons.

Actituds:
- Promoure el respecte i coneixement d’altres cultures.
- Desenvolupar l’interès per conèixer jocs d’altres països.
- Experimentar que ens podem divertir amb els mateixos jocs a diferents indrets del món.
- Valorar que no sempre és necessari comprar joguines per divertir-nos, amb altres materials més senzills també podem jugar i passar-ho bé.
Metodologia
Abans:
La metodologia que utilitzarem en aquest taller és molt vivencial. Cercam la implicació, la participació i la reflexió dels fillets i les filletes entorn del tema de la interculturalitat, sempre des d’una perspectiva lúdica, a través del joc.
La majoria d’activitats que plantejam són grupals, fet pel qual la cooperació i l’ajuda mútues són eixos fonamentals a la nostra metodologia.

Durant:
Per tal d’aprofundir una mica més en el tema de l’educació intercultural, a més del treball que farem a la sessió de la Ludoteca, proposam una feina prèvia i una de posterior, senzilla, per fer a l’aula.
A) Proposta de treball previ: Facilitarem al tutor de cada grup un conte relacionat que es podrà explicar als alumnes abans de venir a la Ludoteca.
B) Sessió a la Ludoteca.
- Presentació de l’activitat.
- Taller manualitat/ sessió de jocs de diferents països.
Es dividirà el grup en dos i s'alternaran amb el taller i els jocs.
- Cloenda


Després:
Facilitarem al professorat una fitxa amb possibles aspectes a comentar per extreure conclusions i reflexions finals entorn dels continguts treballats al taller.

Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Jocs de la Ludoteca 
Materials en desús 
Observacions