Menu

. Visita a les pedreres i jardins de s'Hostal

Sessions:
Lloc: Pedreres de s'Hostal
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
Responsable/s
Líthica  
Descripció
Visita guiada per les pedreres de s'Hostal, tant a la zona moderna com a l'antiga.
Visió de les pedreres com a espais recuperats i regenerats per al ciutadà, per a la cultura i per a la natura després de l'activitat extractiva.
Observació de les diferents tipolocies de pedrera formades per les diferents tècniques extractives, els temps, la natura i les utilitzacions posteriors.
Observació de les pedreres antigues com a espais guanyats per a la natura, habitades per flora i fauna pròpies de Menorca.
Visita al Circuit Botànic i de la Biodiversitat, al Jardí Medieval,a l' Hort dels Magraners, etc.
Objectius
* Conèixer les pedreres com a espais que reflecteixen les marques del treball de l'home i com a espais monumentals amb valor artístic
* Conèixer la pedra de marès, la seva formació i les característiques
* Conèixer les diferents formes de treball a les pedreres al llarg del temps
* Conèixer els usos de marès tradicionals i actuals
* Descobrir les pedreres com a un gran jardí silvestre, un paisatge
regenerat, fruit del treball de l'home i de la natura
* Conèixer la flora i la fauna que habita a les pedreres
* Conèixer els projectes de Jardí Medieval, Circuit Botànic, Hort dels Magraners


Continguts
Conceptes:

Procediments:
* El treball a la pedrera
* Formació i característiques del marès
* Les diferents tipologies de pedrera
* Els usos tradicionals i actuals del marès
* La flora autòctona. El Circuit Botànic per a la conservació i divulgació de la flora menorquina
* Les pedreres com a jardins. El Jardí Medieval
* La vegetació d'hortal. La utilització tradicional de les pedreres com a horts d'arbres fruiters i hortalisses.
* Les especials condicions per a la vegetació a l'interior dels espais excavats

Actituds:
El coneixement / reconeixement del treball de l'home amb la pedra
* El coneixement dels materials i les tècniques tradicionals de treball, i usos de la pedra de marès
* Coneixement / reconeixement del paisatge de pedrera
* Sotenibilitat: el paper de l'home en la regenaració d'un paisatge degradat per una activitat econòmica
* Respecte pel medi ambient
Metodologia
Abans:
* És suficient que el professior doni una informació bàsica del lloc que s'ha de visitar: què és una pedrera, què és el marès.
* Conscienciació des de l'aula de la necessitat de respectar les normes de seguretat: mantenir-se junts, dins els camins, no abocar-se a les parets, seguir les indicacions del guia i del professor.
* En èpoques caloroses, assegurar que els alumnes duguin aigua, roba adequada, calçat còmode i, potser, gorra.

Durant:
Visita pel recinte de s'Hostal amb explicacions en els llocs adients
Després:
...
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
... 
Observacions