Menu

. Eines per la solidaritat

Sessions:
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Fons Menorquí de Cooperació  
Descripció
El Fons Menorquí de Cooperació posa a disposició dels centres educatius de Ciutadella un seguit de recursos educatius per facilitar el treball de l'educació per al desenvolupament, la cooperació i la solidaritat a l'aula. Les principals novetats d'aquest curs són les següents:

1. EXPOSICIÓ GIRAMON. Instal·lació interactiva que mostra un dia de la vida de cinc fillets d'arreu del món. Recomanat per a alumnes des de P5 fins a 2n de Primària.

2. EXPOSICIÓ CANVI CLIMÀTIC, AGROCOMBUSTIBLES I AGROINDÚSTRIA. Mostra de 10 panells que analitza els impactes de la producció d'agrocombustibles en el benestar de les comunitats del sud i l'escalfament global. Recomanada per a alumnat de Secundària.

3. ALLIBEREU L'ESPERANÇA (2009). Documental interpretat per l'alumnat de tercer cicle de Primària de Menorca, que retrata les diferents cares de l'explotació infantil. Apte per a tots els públics.
A més d'aquesta petita mostra, es pot sol·licitar qualsevol material recollit al dossier de materials educatius del Fons Menorquí lliurat durant el curs anterior a tots els centres educatius.
Objectius
Fomentar la integració de l'educació per al desenvolupament, la cooperació i la solidartiat en el treball quotidià del grup-classe.

Continguts
Conceptes:

Procediments:
Dependrà dels materials escollits, però entenem que els continguts estaran relacionats amb les desigualtats nord-sud i la situació de les poblacions més desfavorides del planeta.
Actituds:
Empatia, justícia social, responsabilitat individual en les situacions globals.
Metodologia
Abans:
Es preveu que el material sol·licitat serà considerat una eina per facilitar un treball prèviament previst pel professorat responsable de l'assignatura o del grup en qüestió.
Durant:
En funció de la programació prevista.
Després:
El Fons proposa que el professorat doni continuïtat als continguts treballats amb el grup. El Fons ofereix assessorament en aquesta tasca.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 reproductor de DVD
Observacions
Aquesta proposta inclou el préstec de materials educatius i l'assessorament per utilitzar-lo per part del professorat del centre. En el cas de rebre dues o més peticions per a un mateix recurs, és prioritzaran les demandes d'aquelles escoles o instituts membres de la Xarxa de Centres Educatius Cooperants.