Menu

. Xarxa de Centres Educatius Cooperants

Sessions:
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P3
P4
P5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Responsable/s
Fons Menorquí de Cooperació  
Descripció
El Fons Menorquí de Cooperació ofereix a tots els centres educatius interessats la possibilitat de formar part de la Xarxa de Centres Educatius Cooperants i entrar en contacte amb una escola o institut de Nicaragua per establir-hi una relació d'intercanvi.

Objectius
Fomentar la inclusió de l'educació per al desenvolupament, la cooperació i la solidaritat en els programes curriculars de centre

Continguts
Conceptes:

Procediments:
Es fa difícil definir una llista tancada de conceptes. Entenem que aquests han d'estar entorn de les desigualtats nord-sud i la situació de les poblacions més desfavorides del planeta.
Actituds:
Empatia, justícia social, desigualtat, drets de les persones, responsabilitat individual en les situacions globals.
Metodologia
Abans:
1. Creació d'una comissió de cooperació. 2. Establir els cursos i cicles que hi participaran. 3. Participar en les trobades de la Xarxa.
Durant:
1. Elaborar el treball sobre el tema comú acordat. 2 Realitzar l'enviament del treball.3. Recepció del treball realitzat per l'escola de Nicaragua.
Després:
El Fons Menorquí de Cooperació posarà a disposició de tots els centres de la Xarxa un seguit d'activitats i recursos educatius relacionats amb la temàtica escollida.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Ja es concretaran 
Observacions
El Fons Menorquí ofereix a tots els centres que estiguin interessants en aquesta proposta la possibiltat de tenir una trobada amb l'equip tècnic del Fons per aclarir els dubtes i exposar de manera més concreta els detalls de funcionament de la iniciativa.