Menu

. El teatre viatger

Sessions:
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Infantil 1
Infantil 2
P3
P4
P5
Responsable/s
Pla Municipal Intercultural  
Descripció
Explicació d'un conte teatralitzat que versarà sobre la interculturalitat i la convivència entre diferents cultures.
Conjuntament amb el conte, es desenvoluparà una activitat participativa per ajudar a la comprensió del contingut.
Objectius
1. Comprendre el contingut del conte.
2. Treballar els valors relacionats amb la convivència, com el respecte i la solidaritat.
3. Seguir el fil d'una història a través del treatre.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Tolerància, respecte, igualtat i empatia.
Actituds:
- Potenciar una actitud positiva en les diferents relacions socials.
Metodologia
Abans:
El centre educatiu valorarà la necessitat de treballar prèviament algun concepte a l'aula.
Durant:
L'activitat proposada s'estructurarà en dues activitats diferenciades:

1. Es desenvoluparà un conte utilitzant una dinàmica teatral on es diferenciarà molt bé la narració de la intervenció dels personatges.
S'utilitzarà un titella com a element de suport que interactuarà amb els fillets. Els fillets participaran en la diàmica del conte amb gestos i sons. S'utilitzaran disfresses, objectes i espais imaginaris dins un únic espai, a fi de fer arribar una història a través del teatre.

2. Després de la posada en escena, es durà a terme una activitat amb els personatges del conte, amb la finalitat de millorar la comprensió dels valors que han anat apareixent al llarg de la història.

Després:
Es proposa com a competència bàsica seguir treballant el tema de la convivència i la solidaritat entre les diferents cultures.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
titella 
material per a les disfresses 
 aula
Observacions
El centre educatiu pot valorar l'espai més encertat per a cada grup.