Menu

. Coneixement i confiança en un mateix a través del moviment expressiu

Sessions:
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
Responsable/s
Escola Municipal de Música i Dansa  
Descripció
Aquest taller va dirigit a alumnes d'edats entre els 8 i els 16 anys, i està destinat a realitzar un estudi del procés de creixement que l'alumnat manifesta, en ells mateixos i com afecta el seu voltant. A través de l'estudi del moviment i una sèrie d'exercicis concrets, podrem veure com es desenvolupa la classe i l'alumnat.
Objectius
En aquest taller estudiarem tots els moviments, comportaments, les maneres i formes de dirigir-se a la resta de la classe i al seu voltant; estudiarem el lloc social de cadascú i dins de la classe.

Continguts
Conceptes:

Procediments:
Volem treballar: - Potenciar l'autoestima. - Estudiar els rols socials. - Projecció de la ment. - Desenvolupament de la creativitat. - I, sobretot, el creixement de la persona en el seu entorn.
Actituds:
CREIXEMENT I CONFIANÇA
Metodologia
Abans:
Introducció a classe, per part del professor, dels continguts conceptuals i que es nomenen a l'apartat 3. Continguts.

Durant:
Durant la sessió es treballarà amb exercicis de moviment o bé de concentració els comportaments humans de cadascun dels alumnes, i se n'explicarà el perquè, de manera que ells siguin conscients del seu comportament.
Després:
Converses del professor i l'alumnat de les conclusions tretes del taller i els nous conceptes que han après.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Equip de música
 Sala ampla
Observacions