Menu

. Música a través del conte

Sessions:
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P3
P4
P5
Primària 1
Primària 2
Responsable/s
Escola Municipal de Música i Dansa  
Descripció
Narració d'un conte, intercalant-hi diferents fragments musicals, i projecció d'il·lustracions.
Objectius
Gaudir escoltant música d'una manera amena i divertida. Conèixer diferents instruments.

Continguts
Conceptes:

Procediments:
L'audició musical.
Actituds:
Respecte. Aprendre a escoltar.
Metodologia
Abans:
Introducció dels diferents instruments que es treballaran a l'audició.
Durant:
Presentació dels instruments i dels seus intèrprets. Narració del conte amb projecció d'imatges i petits fragments de música intercalats.
Després:
Treballar l'audició musical amb els diferents instruments emprats, treballar amb el conte i identificar els diferents moments amb les interpretacions musicals efectuades al taller.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Projector
 Reproductor DVD
Observacions