Menu

. Visita al lloc del be de Sant Joan

Sessions:
Lloc: Ses Tavernes
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P5
Responsable/s
Àrea Municipal d'Educació  
Descripció
Visita al lloc encarregat de posar el be per les festes de Sant Joan, a ses Tavernes.
Objectius
- Apropar les festes de Sant Joan als infants.
- Donar a conèixer l'activitat i el dia a dia d'un lloc menorquí als infants.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Coneixement del món rural.
Coneixement de la cultura local.

Actituds:
Respecte per la cultura tradicional.
Metodologia
Abans:
A decidir pel centre
Durant:
- Visita a totes les instal·lacions pròpies d'un lloc menorquí, i visita especial al be que formarà part de les festes de Sant Joan
Després:
A concretar pel centre
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 autobús
Observacions
- L'Ajuntament es posarà en contacte amb el centre per concretar dia i hora. - El cost del transport va a càrrec del centre o del fillet