Menu

. Assaig general de Foc i Fum

Sessions:
Lloc: Teatre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 6
Responsable/s
Àrea Municipal d'Educació  
Descripció
Assistir a l'assaig general de la sarsuela "Foc i Fum".
Objectius
Apropar la música popular als alumnes (sarsuela).
Donar a conèixer als alumnes una de les obres emblemàtiques de Joan Benejam i la música de Francesc Rosselló.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
La música
El teatre
La cultura popular de les festes

Actituds:
Sensibilitat musical
Respecte cultural
Metodologia
Abans:
A definir pel centre
Durant:
- Assistir a l'obra de teatre
Després:
A definir pel centre
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Teatre
Observacions
L'Ajuntament contactarà amb els centres per informar de la data de la representació musical, que serà durant el mes de juny.